Formularz kontaktowy

Mężczyzna Kobieta
Lorem ipsum...
 • Polski
 • Deutsch
 • English

 1. Administratorem danych osobowych jest LimnusWork Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy Al. 29 Listopada 153/1-4, 31-406 w Krakowie.
  Dane kontaktowe Administratora, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem www.limnuswork.pl.
 2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@limnuswork.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO).
 4. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu.
 5. Dane będące treścią korespondencji będą przechowywane przez okres 6 lat lub do momentu ustania roszczeń.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Administratorem danych zgromadzonych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest LimnusWork Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji . Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych, prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Pełną informacje o przetwarzaniu danych osobowych, znajdą Państwo na stronie internetowej www.limnuswork.pl w zakładce Polityka Prywatności.

Nie wybrano pliku
Dodaj plik

ADRES:

LimnusWork Sp. z o.o. Sp. k.

Al. 29 Listopada 153/1-4

31-406 Kraków

KRS: 0000765432

NIP: 9452201500

REGON: 366295291

BANK PEKAO, NR KONTA PLN: 36 1240 4588 1111 0010 9292 3798

BANK PEKAO, NR KONTA EUR: 88 1240 4588 1978 0010 9292 4229

BANK PEKAO, NR KONTA CHF: 43 1240 4588 1797 0010 9292 9918

BANK PEKAO, NR KONTA GBP: 63 1240 4588 1789 0010 9292 9279

 

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@limnuswork.pl

 

Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr Agencji Zatrudnienia(KRAZ): 15504

DLA PRACODAWCÓW:

tel: +48 508 199 988

tel: +48 518 089 049

tel: +48 511 771 704

e-mail: a.ratuszek@limnuswork.pl

e-mail: t.lapaj@limnuswork.pl,

DLA PRACOWNIKÓW:

Tomasz Łapaj
Recruitment Manager
Agnieszka Ratuszek
Sales & Recruitment Specialist (Deutschland, Austria, Switzerland)
Rita Bugaj
Recruitment Specialist (Deutschland, Austria)
Izabela Dyrba
Recruitment Specialist

Partnerzy biznesowi: